Събота, 20 Април 2024

Гайда, гайдар

1. Ако насън чуеш гайда или видиш гайдар, е обещание за много весели дни, непрестанни поводи за празници и приятелски събирания.

2. Ако мелодията на гайдаря е тъжна или гайдарят е в бедни, окъсани дрехи, поводите за събиранията може да не са чак дотам приятни.