Вторник, 16 Юли 2024

Гурелив

1. Гурелив че си, ако сънуваш, ще имаш успех, неочаквана придобивка или голяма радост у дома.