Събота, 19 Юни 2021

Гурелив

1. Гурелив че си, ако сънуваш, ще имаш успех, неочаквана придобивка или голяма радост у дома.