Вторник, 30 Ноември 2021

Гуляй

1. Гледаш ли насън гуляй, ще се радваш на успехи, ще успееш в работата си.

2. Участваш ли в гуляй, предстоят ти материални затруднения, непланувани разходи и куп затруднения.