Сряда, 3 Март 2021

Грухтене

1. Чуеш ли в съня си грухтене, ще разбереш за изказани горчиви и неверни думи по твой адрес.