Вторник, 4 Октомври 2022

Грозник

1. Ако сънувате, че вие сте грозник, значи сте пестелив, за което ще имате успех.

2. Сънувате ли, че друг е грозник, ще имате приятна среща.