Понеделник, 22 Юли 2024

Гробища

1. Видиш ли в съня си гробище, ще получиш вест отдалеч.

2. Войнишко ли е гробището, очакват те неприятности в дома и опасности за семейството ти.

3. Ходиш ли насън из гробище, ще изгубиш близък човек.