Четвъртък, 29 Септември 2022

Гробища

1. Видиш ли в съня си гробище, ще получиш вест отдалеч.

2. Войнишко ли е гробището, очакват те неприятности в дома и опасности за семейството ти.

3. Ходиш ли насън из гробище, ще изгубиш близък човек.