Вторник, 30 Ноември 2021

Граничар

1. Граничар че се, ако сънуваш ще пазиш имуществото или позициите си от посегателства.

2. Ако насън водиш граничари, някой ще ти наложи ограничения в работата.