Петък, 17 Септември 2021

Грамота

1. Връчваш ли в съня си грамота на някого, ще изказваш благодарности на някой, който ти е помогнал.

2. Получаваш ли грамота насън, някой ще те изненада с подарък, новина или добро отношение.

3. Сънуваш ли, че късаш или губиш грамотата си, ще съжаляваш за високомерието си.