Вторник, 16 Юли 2024

Граф, графиня

1. Граф, графиня че си, ако сънуваш, ще водиш живот, който не е по джоба ти, и ще затънеш в дългове.

2. Ако видиш графове и графини насън, ще си изпатиш от високите си притинции.