Четвъртък, 28 Септември 2023

Градеробиер

1. Сънуваш ли, че си гардеробиер, ще станеш изповедник на чужди тайни.

2. Даваш ли дрехите си на гардеробиер, ще се довериш на нечестен човек.