Вторник, 16 Юли 2024

Грабеж

1. Сънуваш ли, че участваш в грабеж, хора, на които си разчита, ще те предадат.

2. Станеш ли жертва на грабеж в съня си, ще се опитваш да запазиш онова, което си сътворил, но напразно.