Четвъртък, 23 Септември 2021

Горила

1. Видиш ли в съня си горила, ще преживееш страх и стъписване от непознат човек.

2. Сънуваш ли, че горилата е дружелюбна, ще имаш странен приятел.