Петък, 27 Януари 2023

Гонене

1. Ако някой те гони насън, значи си създаваш сам неприятели.

2. Ако ти гониш някого в съня си, излишно ще се конфронтираш с хора, които могат и да ти помогнат.

3. Сънуваш ли игра на гонене, ще има любовни закачки между твои приятели.

4. Сънуваш ли бясна гонитба, че имаш стомашночревни проблеми.