Петък, 23 Април 2021

Гологлав

1. Сънуваш ли, че си гологлав, чакат те неуспехи, момент на слабост, ще трябва да отстъпваш позициите си.

2. Видиш ли се в съня си гологлав (без шапка), ще проявиш непокорство, бунтарство.