Вторник, 16 Юли 2024

Голо момче

1. Когато в съня си видите или разговаряте с голо момче, това е предупреждение да не се поддавате на моментни изкушения, защото ще ви струват скъпо - можете да изгубите работата си или да се разделите с половинката си.

2. Голо момче насън може да е знак, че вратове се опитват да ви навредят като злословят зад гърба ви.