Вторник, 16 Юли 2024

Гнойни пъпки

1. СЪнуваш ли гнойни пъпки, ще бъдеш обвиняван и обиждан.