Събота, 26 Ноември 2022

Гнойни пъпки

1. СЪнуваш ли гнойни пъпки, ще бъдеш обвиняван и обиждан.