Петък, 29 Септември 2023

Гнойни пъпки

1. СЪнуваш ли гнойни пъпки, ще бъдеш обвиняван и обиждан.