Събота, 9 Декември 2023

Гледане

1. Гледаш ли нагоре в съня си, ще имаш нови възможности и перспективи, гледаш ли надолу, ще се върнеш към предишния си занаят, ще разчиташ на старата си слава.

2. Гледаш ли продължително един и същ предмет, околните тайно ще те съжаляват.