Петък, 28 Януари 2022

Глашатай

1. Видиш ли в съня си глашатай, ще научиш интересна новина или ще получиш важно съобщение.

2. Сънуваш ли, че ти си глашатай, ще трябва да съобщиш някаква тайна.