Неделя, 25 Септември 2022

Гиздене

1. Гиздиш ли се в съня си, значи приятелите ти не са добри, сближил се си с непочтени хора.

2. Сънуваш ли, че друг се гизди, трябва да се пазиш от болести.