Петък, 29 Май 2020

Гише

1. Сънуваш ли, че работиш на гише, ще ти възложат скучна, монотонна и нископлатена работа.