Събота, 21 Май 2022

Герой

1. Сънуваш ли, че някой е герой, ще тържествуваш над неприятелите си.

2. Извършиш ли самият ти геройство насън, ще преживееш голяма лична победа.