Събота, 27 Ноември 2021

Герой

1. Сънуваш ли, че някой е герой, ще тържествуваш над неприятелите си.

2. Извършиш ли самият ти геройство насън, ще преживееш голяма лична победа.