Четвъртък, 29 Октомври 2020

Геометрични фигури

1. Чертаеш ли насън геометрични фигури, ще имаш разногласия с по-висшестоящи от теб.