Сряда, 30 Ноември 2022

Геометрични фигури

1. Чертаеш ли насън геометрични фигури, ще имаш разногласия с по-висшестоящи от теб.