Събота, 20 Април 2024

Гастрол

1. Сънуваш ли успешен гастрол, който ти доставя удоволствие, ще пожънеш успехи и признание сред колегите.

2. Неуспешен ли е гастролът, ще чуеш остра критика или упрек.