Вторник, 23 Април 2024

Гърда

1. Когато насън видите гърда, това означава, че изпитвате трудности и ви се иска да усетите сигурността и защитата на майчината гръд.

2. Да видите гръд насън означава, че ще получите неочаквана помощ за да се справите с неприятностите.