Вторник, 16 Юли 2024

Гърбав, гърбица

1. Видиш ли насън гърбица, очаква те голям успех в начинанието, което си започнал.

2. Сънуваш ли, че си гърбав, някой ще се опитва да те злепостави, да те измести от позицията, която заемаш, трябва да се пазиш от загуби.

3. Сънува ли жена гърбав мъж, очакват я плътски удоволствия.