Понеделник, 11 Декември 2023

Бутам, блъскам

1. Ако някой те бута или блъска в съня ти, това означава има хора които таят гняв спрямо теб.

2. Ако ти буташ или блъскаш някой, то ти самият таиш гняв към него.