Събота, 20 Април 2024

Байрак

1. Загубиш ли в съня си байрак, значи трябва да си предпазлив от неща, които те застрашават.

2. Развяваш ли или носиш в съня си байрак, значи ти предстои да бъдеш възнаграден и известен.

3. Носи ли байрак някой в съня ти, значи ще се радваш на нечий постижения.

4. Видиш ли байрак в съня си, значи ще имаш постижения на работното място.