Събота, 20 Април 2024

Бункер

1. Ако видиш или се криеш в бункер, означава, че слабите ти страни вече са известни на неприятелите ти и те ще те притиснат.

2. Ако си в бункер, значи че непременно трябва да навестиш любимия чо­век в неочаквано за него време.