Четвъртък, 18 Април 2024

Бунище

1. Газиш ли в съня си в бунище, значи ще имаш проблеми, които касаят имот.

2. Видиш ли в съня си бунище, означава че ти предстои да получиш много пари, ще имаш наследство от заможен роднина или голям късмет.