Събота, 13 Април 2024

Будка

1. Сънувате ли будка или сте в нея, значи ще получите добри вести за това, което сте планували.

2. Ако сънувате разбита или празна будка, ще имате материална загуба.