Четвъртък, 21 Януари 2021

Будисти

1. Сънуваш ли, че ти си будист, означава че ще имаш прекалено аскетичен живот.

2. Гледаш ли в съня си будист, значи те очаква път в екзотична страна.