Вторник, 29 Септември 2020

Буци пръст

1. Сънуваш ли, че замерваш някой с буци, значи че ще се раваш напразно.

2. Държиш ли в ръката си буца, значи ти предстои радост от придобивки и успехи.