Вторник, 4 Август 2020

Бренди

1. Пиеш ли в съня си бренди, значи че ще рискуваш дълго приятелство за сметка на работата си.