Вторник, 25 Януари 2022

Бремена

1. Виж

2. bg/l-3684-Бременна\">Бременна (граматически правилно).