Сряда, 25 Ноември 2020

Бремена

1. Виж

2. bg/l-3684-Бременна\">Бременна (граматически правилно).