Четвъртък, 4 Юни 2020

Бразди

1. Ходиш ли насън по бразди, значи трябва да следваш избрания пътя безусловно.

2. Правиш ли в съня си бразди, значи че поетата работа, ще бъде ползотворна.