Петък, 9 Декември 2022

Брашно

1. Мелиш ли насън брашно, значи ти предстои трудна работа, от която няма да спечелиш нищо.

2. Купуваш ли в съня си брашно, значи че ти предстои да пестиш за дните на нищета или да събираш чеиз.

3. Разпилееш ли без да искаш брашно, значи че има вероятност някой да се разболее.

4. Сънуваш ли брашно в чували, значи ти предстои да имаш финансови постъпления.

5. Пресяваш ли в съня си брашно, значи ще имаш радостни моменти с приятели.