Събота, 28 Януари 2023

Бръмбари

1. Ако сънуваш бръмбари, очаквай приятни за теб гости.

2. Ако летят бръмбари, в служебно отношение показва подсъзнателната ти неудов­летвореност за работата на други хора, а в дома ти ще има благополу­чие.

3. Ако е майски бръмбар, ще претърпиш загуба.

4. Ако ловиш бръмбари, ще избегнеш неприятност.

5. Ако пълзи бръмбар в съня ти, е прокоба за смърт на човек, когото познаваш.

6. Ако е бръмбар рогач, предрича изобилие в дома ти.