Неделя, 14 Април 2024

Бръмбар

1. Ако сънуваш бръмбар, очаквай приятни за теб гости.

2. Ако лети, в служебно отношение показва подсъзнателната ти неудов­летвореност за работата на други хора, а в дома ти ще има благополу­чие.

3. Ако е майски бръмбар, ще претърпиш загуба.

4. Ако ловиш, ще избегнеш неприятност.

5. Ако пълзи бръмбар в съня ти, е прокоба за смърт на човек, когото познаваш.

6. Ако е бръмбар рогач, предрича изобилие в дома ти.