Неделя, 21 Април 2024

Брак

1. Присъстваш ли в съня си на бракосъчетание, значи ще имаш щастие и радост.

2. Сключваш ли насън брак, значи ти предстои прогрес, постижения.

3. Семеен ли си и сънуваш брак, значи те застрашава нещо много опасно.