Понеделник, 28 Септември 2020

Боклучийска кола

1. Сънуваш ли боклучийска кола, значи неприятност.