Четвъртък, 29 Септември 2022

Боядисваш

1. Боядисваш ли със зелена боя - имай надежда на себе си; с червено - ще вземеш участие в патриотически празник; с черно - ще скъсаш приятелството с някого; с бяла боя - голяма радост те чака.