Вторник, 31 Януари 2023

Блус

1. Сънувате ли, че танцувате блус, това е знак, че се чувствате самотен и неразбран.

2. Може да означава, че ще получите безрезервна подкрепа от близък човек.

3. Видите ли в съня ви други хора да танцуват блус, скоро ще се влюбите.