Вторник, 1 Декември 2020

Бяло вино

1. Бяло вино пиете ли или наливате насън е добър знак, който показва, че с лекота ще се справите с конкурентите си и ще удържите победа над враговете си.