Четвъртък, 18 Април 2024

Бяло грозде

1. Бяло грозде ако берете насън, може неочаквани пречки малко да забавят израстването в кариерата ви, но те ще бъдат преодолени с лекота от вас и скоро ще са само неприятен спомен.

2. Сънувате ли, че ядете бяло грозде - ще се радвате на успехи на работното си място или скоро семейството ви ще се увеличи с още едно дете.