Вторник, 16 Април 2024

Бяло брашно

1. Мелиш ли насън бяло брашно, значи ти предстои трудна работа, от която няма да спечелиш нищо.

2. Купуваш ли в съня си бяло брашно, значи че ти предстои да пестиш за дните на нищета или да събираш чеиз.

3. Разпилееш ли без да искаш бяло брашно, значи че има вероятност някой да се разболее.

4. Сънуваш ли бяло брашно в чували, значи ти предстои да имаш финансови постъпления.

5. Пресяваш ли в съня си бяло брашно, значи ще имаш радостни моменти с приятели.