Неделя, 14 Април 2024

Бялка

1. Видиш ли в съня си бялка, значи ще имаш материални щети, опасни действия, измами или обир.