Четвъртък, 18 Април 2024

Бяла смърт

1. Умираш ли в съня си от бяла смърт, означава, че ваша голяма мечта няма да се осъществи.