Неделя, 14 Април 2024

Бял халат

1. Носите ли или видите бял халат в съня си, това е знак, че ще получите безрезервната подкрепа на близките и семейството си и ще се радвате на хармонични семейни отношения и късмет.