Вторник, 21 Септември 2021

Бинт

1. Ако сънувате бинт, очаквайте скорошно постъпване в здравно заведение.