Събота, 10 Декември 2022

Бия се

1. Когато хората се бият насън, това е знак, че те изпитват силен вътрешен конфликт и са в противоречие със себе си.

2. Ако насън сте принудени да се биете или да участвате в битка, тогава има опасност да попаднете в конфликтна ситуация и да ви се наложи да отговаряте за чужди грешки.